Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 25 Tết, nhiều xe “thản nhiên” bắt khách giữa đường, phớt lờ quy định