Sân vận động quốc gia Mỹ Đình xuất hiện kẻ lừa bán vé