Sẵn sàng ứng phó với gió rét, sóng lớn và gió mạnh trên biển

Cơ quan PCTT yêu cầu các tỉnh tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với gió mùa đông Bắc, sóng lớn và gió mạnh trên biển. Nguồn: NCHMF
Cơ quan PCTT yêu cầu các tỉnh tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với gió mùa đông Bắc, sóng lớn và gió mạnh trên biển. Nguồn: NCHMF
Cơ quan PCTT yêu cầu các tỉnh tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với gió mùa đông Bắc, sóng lớn và gió mạnh trên biển. Nguồn: NCHMF
Lên top