Sẵn sàng ứng phó với bão Conson, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Công an giúp dân gặt lúa "chạy" bão Conson tại Hà Tĩnh. Ảnh: CA
Công an giúp dân gặt lúa "chạy" bão Conson tại Hà Tĩnh. Ảnh: CA
Công an giúp dân gặt lúa "chạy" bão Conson tại Hà Tĩnh. Ảnh: CA
Lên top