Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai hop ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: N gọc Hà
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai hop ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: N gọc Hà
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai hop ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: N gọc Hà
Lên top