Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: Khí tượng Thủy văn
Dự báo trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: Khí tượng Thủy văn
Dự báo trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: Khí tượng Thủy văn
Lên top