Sẵn sàng ứng phó với áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão

Vùng áp thấp gần biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vùng áp thấp gần biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vùng áp thấp gần biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Lên top