Sẵn sàng ứng phó với 2 cơn áp thấp nhiệt đới nối nhau trên biển Đông

Sẵn sàng ứng phó với 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Sẵn sàng ứng phó với 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Sẵn sàng ứng phó với 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Lên top