Việt Nam và những cuộc đua vào tốp đầu thế giới

Sẵn sàng trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu vaccine hàng đầu

1 trong 3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 "make in Việt Nam" ngày 17.12. Ảnh: Hải Nguyễn
1 trong 3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 "make in Việt Nam" ngày 17.12. Ảnh: Hải Nguyễn
1 trong 3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 "make in Việt Nam" ngày 17.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top