Sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét

Lên top