MƯA LŨ TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC:

Sẵn sàng phương án sơ tán dân

QL12 bị sạt lở nghiêm trọng khiến huyện Điện Biên đông, tỉnh Điện Biên bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: A.C.V.O
QL12 bị sạt lở nghiêm trọng khiến huyện Điện Biên đông, tỉnh Điện Biên bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: A.C.V.O
QL12 bị sạt lở nghiêm trọng khiến huyện Điện Biên đông, tỉnh Điện Biên bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: A.C.V.O

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM