Sẵn sàng mở cửa hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát

Du khách đến tham quan ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Du khách đến tham quan ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Du khách đến tham quan ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Lên top