Sẵn sàng cứu hộ, đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với bão số 8

Cần đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, ứng phó với  bão số 8. Ảnh: PCTT
Cần đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, ứng phó với bão số 8. Ảnh: PCTT
Cần đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, ứng phó với bão số 8. Ảnh: PCTT
Lên top