Sản phụ sinh con ngay tại chốt kiểm soát y tế

Sản phụ Nguyễn Thị L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế số 4, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đỡ đẻ ngay tại chốt. Ảnh: ND cung cấp.
Sản phụ Nguyễn Thị L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế số 4, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đỡ đẻ ngay tại chốt. Ảnh: ND cung cấp.
Sản phụ Nguyễn Thị L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế số 4, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đỡ đẻ ngay tại chốt. Ảnh: ND cung cấp.
Lên top