Sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại BV Thanh Nhàn

Sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại BV Thanh Nhàn. Đồ họa LĐ
Sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại BV Thanh Nhàn. Đồ họa LĐ
Sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại BV Thanh Nhàn. Đồ họa LĐ
Lên top