Sản phụ mắc COVID-19 được mổ đẻ cấp cứu thành công

Sản phụ mắc COVID-19 được mổ đẻ cấp cứu thành công. Ảnh: Thanh Đặng
Sản phụ mắc COVID-19 được mổ đẻ cấp cứu thành công. Ảnh: Thanh Đặng
Sản phụ mắc COVID-19 được mổ đẻ cấp cứu thành công. Ảnh: Thanh Đặng
Lên top