Sản phụ F1 sinh con an toàn trong khu cách ly ở Lào Cai

BV Sản Nhi tỉnh Lào Cai thực hiện phẫu thuận cho sản phụ F1 an toàn. Ảnh: Huyền Thương.
BV Sản Nhi tỉnh Lào Cai thực hiện phẫu thuận cho sản phụ F1 an toàn. Ảnh: Huyền Thương.
BV Sản Nhi tỉnh Lào Cai thực hiện phẫu thuận cho sản phụ F1 an toàn. Ảnh: Huyền Thương.
Lên top