Sản phẩm làng nghề Điện Biên quý và đa dạng, vì sao không tìm được đầu ra?

Làng nghề tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông - xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Làng nghề tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông - xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Làng nghề tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông - xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top