Sản lượng điện thương phẩm của Thủ đô tăng 11,33%

EVN HANOI đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: HVC
EVN HANOI đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: HVC
EVN HANOI đảm bảo nguồn điện phục vụ khách hàng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: HVC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top