Sân golf ở Bình Dương đã chấp hành tạm dừng hoạt động để phòng dịch

Sân golf tại Bình Dương đã chấp hành tạm dừng hoạt động. Ảnh: Đình Trọng
Sân golf tại Bình Dương đã chấp hành tạm dừng hoạt động. Ảnh: Đình Trọng
Sân golf tại Bình Dương đã chấp hành tạm dừng hoạt động. Ảnh: Đình Trọng
Lên top