Săn được cá “khủng” trong lũ

Người hàng xóm của anh Dũng đang bê thử con cá "khủng" dài khoảng 1m, nặng 11kg.
Người hàng xóm của anh Dũng đang bê thử con cá "khủng" dài khoảng 1m, nặng 11kg.