Săn cá linh mùa nước nổi

Khắp các cánh đồng mùa nước nổi đều có sự hiện diện của dớn và những chiếc đò nhỏ đánh bắt cá linh.
Khắp các cánh đồng mùa nước nổi đều có sự hiện diện của dớn và những chiếc đò nhỏ đánh bắt cá linh.
Khắp các cánh đồng mùa nước nổi đều có sự hiện diện của dớn và những chiếc đò nhỏ đánh bắt cá linh.
Lên top