Sân bay Tân Sơn Nhất kích hoạt ứng phó cấp độ 4 phòng dịch COVID-19

Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất ứng phó cấp độ 4 phòng dịch COVID-19. Ảnh GT
Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất ứng phó cấp độ 4 phòng dịch COVID-19. Ảnh GT
Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất ứng phó cấp độ 4 phòng dịch COVID-19. Ảnh GT
Lên top