Sân bay Long Thành phải giải phóng mặt bằng xong trong tháng 6.2022

Sân bay Long Thành phải xong giải phóng mặt bằng trong tháng 6.2022. Ảnh GT
Sân bay Long Thành phải xong giải phóng mặt bằng trong tháng 6.2022. Ảnh GT
Sân bay Long Thành phải xong giải phóng mặt bằng trong tháng 6.2022. Ảnh GT
Lên top