Samsung Việt Nam trao tặng gần 11 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Samsung ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Samsung Việt Nam.
Samsung ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Samsung Việt Nam.
Samsung ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Samsung Việt Nam.
Lên top