Samsung Việt Nam khởi động Dự án tư vấn cải tiến doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chứng kiến lễ ký kết tư vấn doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chứng kiến lễ ký kết tư vấn doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chứng kiến lễ ký kết tư vấn doanh nghiệp.
Lên top