Samsung khánh thành “Trường học Hy vọng” thứ ba tại tỉnh Bắc Giang

Đại biểu cắt băng khánh thành Trường học Hy vọng Samsung.
Đại biểu cắt băng khánh thành Trường học Hy vọng Samsung.
Đại biểu cắt băng khánh thành Trường học Hy vọng Samsung.
Lên top