Sầm Sơn vừa phòng chống dịch vừa kích cầu du lịch

Bãi tắm Sầm Sơn ngày hè thời điểm không có dịch. Ảnh: Quách Du
Bãi tắm Sầm Sơn ngày hè thời điểm không có dịch. Ảnh: Quách Du
Bãi tắm Sầm Sơn ngày hè thời điểm không có dịch. Ảnh: Quách Du
Lên top