Sai sót trong văn bản quy phạm pháp luật: Phải xin lỗi chứ không mãi đổ lỗi

Làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top