Sai phạm tại huyện U Minh Thượng: Cơ quan điều tra vào cuộc

Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, 1 trong 4 dự án xảy ra những sai phạm nghiêm trọng (ảnh: P.V)
Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, 1 trong 4 dự án xảy ra những sai phạm nghiêm trọng (ảnh: P.V)
Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, 1 trong 4 dự án xảy ra những sai phạm nghiêm trọng (ảnh: P.V)