Sai phạm ở TP.Trà Vinh: Rầm rộ "bán tên"

Một tuyến đường nông thôn đi vào ấp Phú Hòa, xã Long Đức, TP.Trà Vinh)
Một tuyến đường nông thôn đi vào ấp Phú Hòa, xã Long Đức, TP.Trà Vinh)
Một tuyến đường nông thôn đi vào ấp Phú Hòa, xã Long Đức, TP.Trà Vinh)
Lên top