Sai phạm ở Dự án mở rộng QL1: Bình Định kiểm điểm, xử lý cá nhân, đơn vị liên quan

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành sửa chữa hai cây cầu trên QL1 qua Bình Định trong dịp Tết Nguyên đán.
Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành sửa chữa hai cây cầu trên QL1 qua Bình Định trong dịp Tết Nguyên đán.
Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành sửa chữa hai cây cầu trên QL1 qua Bình Định trong dịp Tết Nguyên đán.
Lên top