Sai phạm ở công trình 8B Lê Trực: Chuyển hồ sơ sang công an để điều tra

Tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh PV.
Tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh PV.
Tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh PV.
Lên top