Sai phạm của quyền Cục trưởng QLTT Hải Dương: Tổng cục QLTT lên tiếng

Ông Nguyễn Thanh Hải - quyền Cục trưởng Cục QLTT Hải Dương.
Ông Nguyễn Thanh Hải - quyền Cục trưởng Cục QLTT Hải Dương.
Ông Nguyễn Thanh Hải - quyền Cục trưởng Cục QLTT Hải Dương.
Lên top