Sai phạm của ông Lê Vinh Danh: Phủ nhận vai trò và đóng góp của tổ chức Công đoàn

Hai trong nhiều quyết định cấp vốn của LĐLĐ TPHCM cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Hai trong nhiều quyết định cấp vốn của LĐLĐ TPHCM cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Hai trong nhiều quyết định cấp vốn của LĐLĐ TPHCM cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Lên top