Sài Gòn, yêu từ những điều dung dị nhất

Một góc nhìn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: SONG ANH
Một góc nhìn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: SONG ANH
Một góc nhìn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: SONG ANH
Lên top