Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sài Gòn sương mù giăng phủ như Sa Pa

Toà nhà biểu tượng của TPHCM mờ ảo trong sương mù sáng nay.  Ảnh: M.Q
Toà nhà biểu tượng của TPHCM mờ ảo trong sương mù sáng nay. Ảnh: M.Q