Sa thải trưởng khoa ôm tiền của 11 sản phụ

Trụ sở công ty của ông Phạm Thanh Nam, nguyên Trưởng khoa Sản Bệnh viện 22-12 đóng cửa nhiều ngày nay. Ảnh: D.Đ
Trụ sở công ty của ông Phạm Thanh Nam, nguyên Trưởng khoa Sản Bệnh viện 22-12 đóng cửa nhiều ngày nay. Ảnh: D.Đ
Trụ sở công ty của ông Phạm Thanh Nam, nguyên Trưởng khoa Sản Bệnh viện 22-12 đóng cửa nhiều ngày nay. Ảnh: D.Đ
Lên top