Sa Pa tháo dỡ tượng "Nữ hoàng băng giá" xây dựng trái phép

Tượng nhân vật hoạt hình Elsa bị tháo gỡ.
Tượng nhân vật hoạt hình Elsa bị tháo gỡ.
Tượng nhân vật hoạt hình Elsa bị tháo gỡ.
Lên top