Sa Pa tạm đóng cửa điểm tham quan tượng Nữ thần tự do "phiên bản lỗi"

Tượng Nữ thần Tự do ở Sa Pa được cho là thiếu thẩm mỹ. Ảnh: MXH.
Tượng Nữ thần Tự do ở Sa Pa được cho là thiếu thẩm mỹ. Ảnh: MXH.
Tượng Nữ thần Tự do ở Sa Pa được cho là thiếu thẩm mỹ. Ảnh: MXH.
Lên top