Sa Pa sẽ cưỡng chế tháo dỡ tượng "Nữ hoàng băng giá" nếu chủ đầu tư không hợp tác

Tượng "Nữ hoàng băng giá" phiên bản lỗi tại Sa Pa sẽ bị cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tuân thủ các quy định pháp luật. Ảnh: CTV.
Tượng "Nữ hoàng băng giá" phiên bản lỗi tại Sa Pa sẽ bị cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tuân thủ các quy định pháp luật. Ảnh: CTV.
Tượng "Nữ hoàng băng giá" phiên bản lỗi tại Sa Pa sẽ bị cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tuân thủ các quy định pháp luật. Ảnh: CTV.
Lên top