Sa Pa lập đoàn kiểm tra công trình tượng Nữ hoàng băng giá

Công trình xây dựng tượng Nữ hoàng băng giá đang được UBND thị xã Sa Pa thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra giấy phép chủ xây dựng. Ảnh: CTV.
Công trình xây dựng tượng Nữ hoàng băng giá đang được UBND thị xã Sa Pa thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra giấy phép chủ xây dựng. Ảnh: CTV.
Công trình xây dựng tượng Nữ hoàng băng giá đang được UBND thị xã Sa Pa thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra giấy phép chủ xây dựng. Ảnh: CTV.
Lên top