Sa Pa lại có tuyết rơi

Tuyết rơi ở Sa Pa ngày 15.12
Tuyết rơi ở Sa Pa ngày 15.12
Tuyết rơi ở Sa Pa ngày 15.12
Lên top