Sa Pa khẩn tìm người liên quan đến du khách mắc COVID-19

Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 là du khách đến địa bàn. Ảnh: BLC.
Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 là du khách đến địa bàn. Ảnh: BLC.
Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 là du khách đến địa bàn. Ảnh: BLC.
Lên top