Sa Pa: 87 F1 liên quan đến du khách nhiễm COVID-19 âm tính lần 1

Lên top