Sà lan trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi làm hư hỏng 8 tàu thuyền

Sà lan trôi dạt vào bờ biển làm hư hỏng 8 tàu thuyền. Ảnh: Chí Đại
Sà lan trôi dạt vào bờ biển làm hư hỏng 8 tàu thuyền. Ảnh: Chí Đại
Sà lan trôi dạt vào bờ biển làm hư hỏng 8 tàu thuyền. Ảnh: Chí Đại
Lên top