Sà lan tông sập cầu, 4 người thoát chết

Hiện trường chiếc cầu bị sập.
Hiện trường chiếc cầu bị sập.
Hiện trường chiếc cầu bị sập.
Lên top