Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sà lan bị nước tràn gần đảo Bạch Long Vỹ, 3 thuyền viên mất liên lạc

Tàu cứu nạn SAR 411.
Tàu cứu nạn SAR 411.