“Rút gọn” khi thi lại công chức tuyển dụng sai ở Hà Tĩnh

Ảnh minh họa công chức, viên chức đang làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ảnh minh họa công chức, viên chức đang làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ảnh minh họa công chức, viên chức đang làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top