Rượu bia đã vắng bóng trên nhiều bàn tiệc ở Long An

Rượu bia đã vắng bóng trên nhiều bàn tiệc ở Long An. Ảnh: K.Q
Rượu bia đã vắng bóng trên nhiều bàn tiệc ở Long An. Ảnh: K.Q
Rượu bia đã vắng bóng trên nhiều bàn tiệc ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top